283 x 100 x 27, 12 x 6 x 5,
z kolekcji Galerii Starmach / from the Starmach Gallery Collection

Mirosław Bałka
Jerzy Bereś
Markek Chlanda
Tomasz Ciecierski
Stanisław Dróżdż
Julian Jończyk
Tadeusz Kantor
Edward Krasiński
Andrzej Pawłowski
Teresa Rudowicz
Mikołaj Smoczyński
Andrzej Szewczyk
Grzegorz Sztwiertnia

piątek, 10.03.2017 o godz. 19.00
Friday, March 10th, 2017, at 7 p.m.