03.07.2007 rok

Kontrola przeprowadzona przez Naczelnika Urzędu Skarbowej Łódź-Śródmieście w Łodzi,
ul. Dowborczyków 9/11, 90-019 Łódź.
Nr UP/505-657/2007
w dniach 05–09 lipca 2007 roku

Zakres kontroli obejmował:
1. Kontrola w zakresie zwrotu bezpośredniego w podatku VAT,
2. Prawidłowość użytkowania kas rejestrujących.
Kontrolą objęto okres od 01 kwietnia 2007 do 30 kwietnia 2007 roku.08.10.2007 rok

Kontrola przeprowadzona przez Naczelnika Urzędu Skarbowej Łódź-Śródmieście w Łodzi,
ul. Dowborczyków 9/11, 90-019 Łódź.
Nr UP/505-1004/2007
w dniach 09–17 października 2007 roku

Zakres kontroli obejmował:
1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT).
Kontrolą objęto okres od 01 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku.10.05.2010 rok

Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi - Wydział Kontroli Płatników Składek, 92-103 Łódź
ul. Brzezińska 5/15.
Upoważnienie Nr 210000-0954-283/2010
w dniach 11–18 maja 2010 roku

Zakres kontroli obejmował:
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład, zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Kontrolą objęto okres od 17 marca 2003 do 30 kwietnia 2010 roku.


12.04.2012 rok

Kontrola przeprowadzona przez Ministra Pracy
i Polityki Społecznej 00-513 Warszawa,
ul. Nowogrodzka 1/3/5. Nr 17/II/ZS/12
w dniach 23–27 kwietnia 2012 roku

Zakres kontroli obejmował:
1. Prawidłowość korzystania w 2011 roku przez organizację pożytku publicznego z uprawnień określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Kontrolą objęto okres od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku.14.08.2012 rok

Czynności sprawdzające przeprowadzone przez Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście w Łodzi Dział Postępowań Podatkowych, ul. Dowborczyków 9/11, 90-019 Łódź
w dniu 14 sierpnia 2012 roku

Zakres kontroli obejmował:
1. Prawidłowość rozliczenia podatku od towarów i usług wykazanego w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2012 roku w związku z wykazaniem kwoty do zwrotu w wysokości 6.000 zł, w terminie 60 dni.
Czynnościami sprawdzającymi objęto okres czerwiec 2012 roku.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


BIP Atlas Sztuki sp. z o.o.

 

status prawny
organizacja
przedmiot działalności
organy spółki
majątek
rejestry
kontrole