Kapitał zakładowy Atlas Sztuki sp. z o.o. wynosi 3.600.00,00 złotych.

Informacje o działalności Atlas Sztuki sp. z o.o. podane są w sprawozdaniach merytorycznych i finansowych Spółki za poszczególne lata:


2011 rok

– sprawozdanie merytoryczne 2011
– sprawozdanie finansowe 2011


2012 rok

– sprawozdanie merytoryczne 2012
– sprawozdanie finansowe 2012


2013 rok

– sprawozdanie merytoryczne 2013
– sprawozdanie finansowe 2013


2014 rok

– sprawozdanie merytoryczne 2014
– sprawozdanie finansowe 2014


Zgodnie z art. 28 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. nr 96 poz. 873 z p. zm.) nad działalnością Atlas Sztuki sp. z o.o. jako organizacji pożytku publicznego w zakresie uprawnień, obowiązków i wymogów wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego nadzór sprawuje minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego, tj. Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Atlas Sztuki sp. z o.o. jako organizacja pożytku publicznego sporządza i publikuje również swoje sprawozdania finansowe i merytoryczne na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (zobacz >)


BIP Atlas Sztuki sp. z o.o.

 

status prawny
organizacja
przedmiot działalności
organy spółki
majątek
rejestry
kontrole