Rada Nadzorcza Atlas Sztuki sp. z o.o.,
w skład której wchodzą:
- Andrzej Walczak – Przewodniczący Rady,
- Witold Szczęsny Gerlicz – Członek Rady,
- Bogumiła Irena Gralińska-Walczak – Członek Rady

Zgodnie z postanowieniami Umowy Spółki Atlas Sztuki sp. z o.o. Rada Nadzorcza:
- sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Zarządu,
- rozpatruje skargi i wnioski dotyczące działalności Zarządu Spółki,
- rozpatruje i rozstrzyga inne spraw przedstawione przez Zarząd lub Wspólników Spółki.

Zarząd Atlas Sztuki sp. z o.o. składa się z jednej osoby:
- Jacek Michalak – Prezes Zarządu

Zarząd Atlas Sztuki sp. z o.o. zarządza majątkiem i sprawami Spółki,
kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.

 

 

 

 

 

 BIP Atlas Sztuki sp. z o.o.

 

status prawny
organizacja
przedmiot działalności
organy spółki
majątek
rejestry
kontrole