Przedmiotem działalności Atlas Sztuki sp. z o.o. w zakresie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego jest:
- działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, w tym w szczególności działalność wystawiennicza w zakresie sztuki współczesnej,
- działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
- artystyczna i literacka działalność twórcza
- działalność obiektów kulturalnych.

Od dnia 28 grudnia 2006 roku Atlas Sztuki sp. z o.o. posiada status organizacji pożytku publicznego.

Nadzór nad działalnością Atlas Sztuki sp. z o.o. w zakresie działalności pożytku publicznego sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Atlas Sztuki sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, zaś cały przychód Atlas Sztuki sp. z o.o. z działalności gospodarczej przeznaczony jest na działalność pożytku publicznego.

 

 

 

 

 

 

 BIP Atlas Sztuki sp. z o.o.

 

status prawny
organizacja
przedmiot działalności
organy spółki
majątek
rejestry
kontrole